Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z serwisu, zapoznaj się dokładnie z Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH, CELE ZBIERANIA DANYCH, PODSTAWA PRZETWARZANIA I OCHRONA

1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klienta (Administratorem) jest Izabela Adamowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BELMAM, NIP: 9151667675
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy użyciu następujących danych:

a) korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora: ul. Bolesława Prusa 10A, 55-140 Żmigród;

b) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: belmam.pl

3. Przetwarzania danych osobowych Klienta przez Administratora odbywa się na podstawie:

a) wyrażonej przez Klienta zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych, w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr. 199, str. 1) (dalej oznaczone, jako “RODO”);

b) w przypadku braku zgody, bądź jej cofnięcia, gdy jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Poprzez wykonanie umowy należy rozumieć realizację praw i obowiązków, mających swoje źródło w umowie;

c) w przypadku wycofania zgody i zrealizowania umowy jedynie, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z zawartej z Klientem umowy.

4. Odbiorcami danych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzenie przetwarzania danych, upoważnieni pracownicy administratora oraz świadczące na rzecz Administratora, usługi polegające na doręczeniu zamówienia realizowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Administrator przechowuje dane osobowe przekazane przez Klienta w okresie uzasadnionym przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych pomiędzy stronami, mogącymi wyniknąć na bazie zawartej umowy, a także przez czas niezbędny, wynikający z obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze.

6. Klient ma prawo do:

a) żądania dostępu do własnych danych i ich sprostowania;
b) usunięcia własnych danych (bycia zapomnianym);
c) ograniczenia ich przetwarzania;
d) przenoszenia własnych danych;
e) wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Zakres powyższych uprawnień szczegółowo regulują przepisy RODO (art. 15-21).

7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku wycofania zgody Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej umowy (realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego).

9. Klientowi w zakresie przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne z tym, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcie umowy w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

11. Administrator nie podejmuje decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowany przetwarzaniu danych Klienta, w tym profilowaniu.

§ 2. INFORMACJA O COOKIES

1. Portal wykorzystuje technologię plików cookies.

2. Pliki cookies – tzw. “ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
i w sposób odpowiedni wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu.

b) tworzenia statystyk umożliwiających zrozumienie jak użytkownik korzysta ze stron internetowych. Ma to na celu umożliwienie ulepszenia jej zawartości oraz struktury

c) utrzymania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie jest zmuszony na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać login
i hasło

d) zapamiętywania zawartości koszyka

e) zapamiętania lokalizacji użytkownika

f) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych

g) g. prezentowania opinii na stronach internetowych sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

h) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik

i) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

4. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

b) sesyjne – tymczasowe – to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się ze strony, upuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www

c) własne – pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela

d) zewnętrzne – pliki cookies umieszczone na stronie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics

5. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

7. Jeśli użytkownik nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informację jak to zrobić użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępu do strony internetowej sklepu. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są
w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

8. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie
w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

9. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać : informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.

10. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

10% zniżki na pierwsze zakupy*

Dołącz do naszego newslettera, śledź promocje i nowości!

* Kod rabatowy obowiązuje przy zamówieniu na kwotę min. 100zł. Nie obejmuje produktów przecenionych.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.